terör, tedhiş sözcüğünün siyasal bir karşılığı olduğunu, olması gerektiğini varsayarak diğer tüm silahlı güçlerle arasına dikkatle ayrım konulması gereken bir kavramdır, siyasi terimdir. sadece gerilla birliği ile değil, devrimci örgütlenme, ulusal kurtuluş mücadelesi, islami hareketler vb ile ayrımların konulması şarttır.
yukarıdakilerin tümü terör'ü bir araç olarak kullanabilirler, bizim tüm kötülüklerin kaynağının sıonıflı toplum, insanların sınıflar olarak bölünmesi olduğunu bilen bizim, bunları kınamamız anlamlı olmaz. beri yandan marksistler, terörü bir araç olarak kullanmayı çok önceden reddetmişlerdir. köln komünistlerinin duruşması ve 1. enternasyonal'in bakunin ile yolları ayırması kanıt değilse eğer marksizmin araç-amaç diyalektiğini nasıl kullandığını bilmek kanıt olmalıdır.

ve fakat...

bizim ülkede bu ayrımı günlük yaşam içinde yapmak pek bir zordur. gündelik ilişkileriniz, işinizde, sokağınızda, yolda, hatta aileniz içinde birine bu ayrımı anlatabilir misiniz? pek kolay olmasa gerek.
teröre lanet edildiği için de değil üstelik, terör çok kolaylaştırıldığı için. kelimeyi tartışılmaz kılan, kürt ulusal kurtuluş hareketi değil, tam olarak kelimenin siyasal bir terim olmaktan çıkarılması. trafik terörü, sokak terörü, magazin terörü, futbol terörü, maganda terörü... ne anlama geldiği belli olmayan yüzlerce tamlama ve bana solcular suç işliyor dedirtemezsiniz efendiler...