ayna kapladım çocukluğuma,
tersinden yas tuttu gece, matemim siyah - ah - hhh...
sevgi tomurcuğu, aşk pıtırcığı;
yok ya!
güç insanın içinde; ama/fakat/lakin kontrol kimin?
benim değilse güç değil
k o n t r o l s ü z g ü ç g ü ç d e ğ i l
kabuk toplayıcısı ellerim, kalbime yerleşiverir
ab-ı hayat damladı kırmızısından sonun.
soysuz hüzün, vesikalı aşk.
hey yavrum hey,
çok şey mi bahşetti ömrün...
yataklarda oturdun, koltuklarda seviştin,
söylesene ne diledin ne buldun.
altı üstü domuz yemi çamursun.
yem ettiler kuzu seniii, aç artık gözlerini.
miyopken puslu dünya sallama.
bi sigaram, bi yar.
uçurum, uç bucak...