batının ilerleyişi ile genelde doğunun özelde ise bizim konumumuz arasında karşılaştırma yapanlara bir katkı sağlamak niyetindeyim. modernleşme diye tabir olunan batının şımarıklaşması bu konu üzerinde biraz daha düşünmemiz gerektiğini gösteriyor.

aslında osmanlı'nın batıdan geri kalması şeklinde anladığımız olay ileri gitmeme durumu sanki. yani ilerleme, modernleşme anlamında değil elbette. hani adamın biri fena kızdırmıştır bizi. ağız dalaşına başlamak üzereyizdir. tam o sırada "ileri gidiyorsun!" şeklinde tehditvari bir efelenmemiz olur ya... sanki modernleşme dediğimiz olay buna benziyor. bu nedenle bizim batı karşısındaki pozisyonumuzu bir "gerileme" olarak görmüyorum. tam aksine ayakları yere sağlam basan, durup düşünen, olayları gözlemleyip bekleyen bir duruş olarak algılıyorum. elbette bu bekleyiş uzun bir süreci gerektiriyor. suratımın tam ortasına bir yumruk yemektense doğrusu beklemeyi de tercih ederim.