çocukluğum boyunca hep merak ettim. kızılhaç var. kızılay var. israil'in kızıl nesi var?

uluslararası kızılay ve kızılhaç hareketini biraz incelediğimizde ilginç noktalara varıyoruz. mesela kızılhaç olarak kurulan bu hareket, olaya osmanlı'nın da katılmasıyla kızılhaç ve kızılay halini alıyor. daha sonra diğer müslüman memleketlere de kızılay olarak yayılıyor.

kızılay ve kızılhaç aynı şeylerdir. aralarında hiçbir fark yoktur.

devletlerin dini olmaz diyoruz. kızılay'a veya kızılhaç'a sahip olan bir ülke laik değildir sonucu çıkabilir ama tartışmak istediğim en son şey bu. bunun için bir çözüm var. aşağıda o da anlatıyor.

peki ya halkı diğer dinlerden olan ülkeler veya karışık olan ülkeler hangisi kullanacak? mesela ataların dinlerine sahip japonlar veya budist tibetliler, yahudiler, amerika gibi çok uluslu çok dinli ülkeler ne kullanacak.

kızılhaç ve kızılay hareketi bunun için bir çare bulmuşlardır: kızıl kristal.

kızıl kristal, kırmızı bir rombustur ve isteyen devlet bunu kullanabilir. israil'in durumunda esinlenip oluşturulmuştur. tamamen nötr'dür ve hiçbir dinin sembolü değildir.

bu sembolün kullanılabilirliğine rağmen, hristiyan halka sahip olmayan çoğu devlet geleneksel olarak kızılhaçı kullanırlar. hindistan, japonya, moğolistan örneklerinde olduğu gibi.

israil, kendi icadı olan kızıl davud yıldızını bir türlü kabul ettirememiş; çareyi kızıl kristalin ortasına davud yıldızını koymakta bulmuşlardır. zaten kızıl kristal israil gibi farklı bir sembol yerleştirmek isteyenler için tasarlanmıştır.

hindistan yine kendi icatları olan kızıl svastika'yı denemişler ve büyük tepki almışlardır. bilindiği üzere hitler'in kullandığı swastika, hitler'in de esinlendiği üzere, hint-aryan bir semboldür.

afganistan'ın bir kızıl kemer denemesi olmuştur. bu kabul edilmemiş; otomatik olarak kızılay'a geçmişlerdir.

kızılhaç, kızılay ve kızıl kristal dışında kabul edilen bir sembolümüz vardır. o da kızıl aslandır.

kızıl aslan, devrimden önce iran'da kullanılan semboldür. kullanma hakkı sadece iran ülkesine aittir. yarın iran'da şeriat rejimi yıkılırsa büyük ihtimalle dönecekleri sembol budur. elinde kılıç tutan aslan sembolü aynı zamanda eski iran bayrağında bulunan tarihi bir semboldür. iran şu anda kızılay ekibindendir. iran'daki kızılayın hilali bizim gibi batıya değil, doğuya bakar.

eski nesil insanlar doktor, hastane gibi kelimeler yerine hala "aslan" kelimesini kullanır. mesela "doktora gittim" yerine "aslana gittim" der. beni aslana götürün der. yaptığım sohbetlerde de hep görüyorum ki, iranlılar geçmişteki o güzel günlerinin özlemini kızıl aslanda yaşıyorlar. kızıl aslan hala onlar için bir sembol.

sadece iran için geçerli olan bu milli sembollerinin kullanım hakkını iran geri çevirmemeli ve bir an önce kızıl aslanı kullanmaya geri dönmelilerdir. temennim budur.