olumlu bir propagandif etkiye sahip olsa da aslında geçerli olmayan önerme; tutarlı fakat geçerli değil. zira idealist bir düşünce tarzıyla ve romantik bir bakışla bakılmadığında görülecektir ki ezen zaten özgürdür. bir başka deyişle örneğin proletarya özgür olmadığı için burjuvazi de köle mi sayılmalıdır. hayır zira burjuva demokrasisi, diğer söyleyişle burjuva diktatörlüğü ezen için demokrasi ezilen için diktatörlüktür. aynı konum erkek ve kadın, ezen ulus ve ezilen ulus ilişkilerinde de geçerlidir. dolayısıyla bu önerme ancak şöyle söylenirse mantıklı saikler tarafından desteklenebilir:
"ezilenlerin olduğu bir dünyada gerçek bir özgürlükten söz edilemez" bunu doğrulayan ise özgür olan ezenin de ancak yabancılaşmış bir özgürlüğe sahip olabileceği tezidir ki bu da sadece belli sistemler için de geçerlidir. velhasıl efendim hiç kıvranmayalım erkek gayet özgür bu dünyada, burjuva kadın da özgür.
ayrıca ama bir ara doldurmak üzere (bkz: yabancılaşmış özgürlük)