'hukuğa' şeklindeki yanlış kullanımın doğrusu. sanki 'guguk'tan bahsediliyormuş gibi "hukuğa" diyen herkesi kınım kınım kınıyorum. affı kabil değilse de, konuşma esnasında bu hataya dã»çar olanlar bir tarafa, imlada bu hataya düşenlerin zinhar yatacak yeri yoktur.

hukuk türkçe özlü bir kelime olmadığından, kendisine eklenen eklere uygulanan dil kurallarından etkilenmez. ünsüz yumuşaması kuralı bu kelimeye uygulanamaz. nasıl ki "abim ırak'a gitti" cümlesini "abim ırağa gitti" şeklinde okumuyorsak, hukuka da aynı saygıyı göstermeliyiz. mesaj kaygım filan yok. yanlış anlaşılma olmasın.