murat karayalçın tv'ye bağlanıp şöyle bir cümle sarf etti:
"kapatma davası sonrasında yargıya demediğini bırakmayanların, bu gözlatılar akabinde 'yargı kararlarına saygılı olmak lazım' demelerini nasıl değerlendireceğimizi bilemiyorum"

şimdi, şunu katiyetle ortaya koyalım:
kapatma davasında iddianame mevcut. partinin ve yetkili mensuplarının neyle itham olunduğu, okuma yazma bilen herkesçe üç aşağı beş yukarı anlaşılabiliyor. hem zaten iddianame hukuki olmadığı için, anlamak hukuk bilgisine de muhtaç değil.

oysa şimdi, henüz iddianamesi hazırlanmamış; kovuşturma aşamasına ulaşmamış ve gizli yürütülmesi kanunun amir hükmü gereği zorunlu olan bir soruşturma mevcut. arada dağlar kadar fark var. bilmeyen konuşmamalı bu şekilde. hele hele murat karayalçın hiç konuşmamalı.

yarın, dava aşaması gelip çattığında, gözaltına alınanların alayının söz konusu terör örgütünde faal biçimde rol aldığı şüpheye mahal bırakmayacak şekilde meydana çıktığında (ki bu pek mümkün; oysa kapatma davası teknik olarak bundan farklılık arz ediyor takdir edersiniz ki: birinde delillerden faile doğru uzanan bir muhakeme; ötekinde ise fail kabul edilenlerden delillere doğru uzanan bir muhakeme var, trajikomik fakat durum bu), bütün bu yaygarayı koparanlar ne diyecek merak ediyorum.

arı kovanına çomak sokarsanız, tabii ki sinirlenir; oranızı buranızı sokmaya çabalarlar. mühim olan, bu vızıldamaların, korkudan mütevellit hezeyanlar olduğunun farkında olmak ve çomakla arı kovanını bertaraf etme kararlılığını sürdürmektir.

hukuka olan hürmetin yerinde yeller estiği, toplumun hadiseye bakışında gizli. kimse işin tekniğiyle alakadar değil zira. herkes "o masumdur yeaa", "bu kesin suçludur" sathîliğinde eğiliyor mevzuya.

ne yapmalı savcılar? soruşturmanın başından beri kaydedilen her aşamayı internet sayfalarından -adına yargılama yetkisini kullandıkları- sevgili türk halkı ile paylaşmalı mıydı yoksa? siz şeffaflığı başka bir tarafınızla idrak ediyorsunuz galiba. gözaltı ve tutuklama zaten delil karartılmasını önlemeye yönelik tasarruflarken; soruşturmanın halka arzı gibi bir übercahilliği nasıl savunur bu insanlar; anlamak imkansız...

hele iddianame bir hazırlansın; ondan sonra sabbahlara gaddar açık oturum yapın, tartışın. ama daha ortada yumurta yokken (fol meydane çıktı zira), biraz susun...
tümünü göster