lev troçki'nin bir kitabı. marksist etik olanaklı mıdır, tartışmaları yapanlara şiddetle önerilebilecek eser. çok özetle; troçki ahlak sorunsalını amaç-araç diyalektiği içinde ele alır ve araçların amaca uygun olmadığı koşullarda zaten amacı etkileyerek bozacağını anlatır. birçok farklı alanda olduğu gibi, amaç ve araç arasında kurulan diyalektik birinin diğerini belirlemesi (amaç), diğerinin ise etkilemesi (araç) biçimindedir. marksistler için ahlaki ilkeleri oluşturan şey kullanılacak araçların amaç üzerindeki etkileridir, dolayısıyla temel bir amaç etrafında (insanlığın özgürleşmesi sözgelimi) oluşmuş bir platformun ahlak alanında özgün bir tartışma yapma şansı zaten yoktur, zira bizzat amacın kendisi eylemlerin yapısını tayin eder. yani marksist bir etik olanaklı değildir (marks ve engels ziyadesiyle uzak durmuşlardır bu alandan), yerine kullanılabilecek olanlar siyasetbilim, taktik bilgisi, yöntembilim vb. olabilir. bu durum marksistleri "ahlaksız" yapmadığı gibi zaman zaman görülen incelikli insani tavırlarını da değiştirmez. ahlak marksist için bir yargılama kategorisi değildir.